Zespół kancelarii

Michał Karczmitowicz – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także radca prawny wpisany na listę OIRP w Krakowie.

Specjalizuje się w tematyce praw własności intelektualnej oraz szeroko rozumianej ochronie konkurencji i praw konsumenta, zarówno w aspekcie podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, a także sporządzaniem pism w postępowaniu sądowym i administracyjnym, redagowaniem statutów i umów spółek, uchwał, dokumentów wewnętrznych, przygotowywaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Posiada duże doświadczenie w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych, pożyczek i innych usług finansowych oraz związanych z tą tematyką niedozwolonych klauzul umownych.

Zajmuje się także przygotowaniem i opiniowaniem umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, tj. umów sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, zarządzania, agencyjnej, dystrybucyjnej, kredytowej, deweloperskiej, budowlanej, przewozu, spedycji i innych.

e-mail: m.karczmitowicz@knm-kancelaria.pl
mobile: 697 992 620

Teresa Karczmitowicz – rzecznik patentowy

oraz europejski rzecznik patentowy a także pełnomocnik działający przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Ukończyła wydział Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a także studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej. W swojej praktyce zajmuje się współpracą ze szkołami wyższymi oraz doradzaniem podmiotom gospodarczym w uzyskiwaniu praw na dobrach niematerialnych.

Specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowym krajowych i zagranicznych, prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM, Europejskim Urzędem Patentowym EPO tj. uzyskiwaniu patentów na wynalazki, praw z rejestracji na wzory przemysłowe oraz praw ochronnych na znaki towarowe a także w postępowaniach spornych i sądowoadministracyjnych prowadzonych przed UPRP, OHIM, EPO, sądami administracyjnymi jak i Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.
Koordynuje wyceny praw na dobrach niematerialnych oraz sporządzanie wniosków o pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

e-mail: t.karczmitowicz@knm-kancelaria.pl
mobile: 510 252 030