Maria du Vall – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej zdobyła przede wszystkim dzięki pracy i współpracy z „Kancelarią Prawa Patentowego, Gospodarczego i Konkurencji Szwaja, du Vall, Nowińska Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni”, gdzie partnerami byli czołowi przedstawiciele doktryny w zakresie prawa własności od 2002 roku.

Od 2007 roku prowadzi praktykę adwokacką w stałej i ścisłej współpracy z profesor Ewą Nowińską w ramach prowadzonej przez nią Kancelarii Prawa Gospodarczego, Prasowego i Konkurencji w zakresie własności intelektualnej, reprezentując przed sądami i urzędami przedsiębiorców, twórców i użytkowników praw, stacje telewizyjne, artystów i wynalazców.

Jest autorem następujących publikacji:

  1. „Sprawozdawczość sądowa” w: Prawo Mediów pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka , Lexis Nexis Warszawa 2005 r
  2. „Prowokacja dziennikarska” w: Zeszyty Prasoznawcze UJ , 2006 r
  3. „Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji” w: Monitor Prawniczy – 2006 r
  4. „Zabezpieczenie w stosunku do środków społecznego przekazu” – Monitor Prawniczy – 2006 r
  5. Autorstwo trzech haseł encyklopedycznych w: Słownik terminologii medialnej Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS pod red. W. Pisarka

https://www.mdv-kancelaria.pl

Współpraca z firmą Progresus w zakresie dotacji unijnych

www.progresus.pl