Radca prawny

Od 2002 roku świadczymy usługi w zakresie:

 • pomocy w opracowaniu i negocjowaniu umów,
 • reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwa w sprawach ochrony danych osobowych i tajemnic handlowych,
 • opinii i reprezentacji w sprawach ochrony dóbr osobistych,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących umów bankowych,
 • doradztwa w wyborze strategii ochrony i rozwoju własności przemysłowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwa i reprezentacji w zakresie prawa konsumenckiego,
 • obsługi firm w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, zamówień publicznych, prawa cywilnego,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego,
 • zamówień publicznych,
 • doradztwa przedsiębiorcom w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji